Opieka nad dziećmi 1-4 lat
w klubie malucha

PLACÓWKA DOFINANSOWANA

MALUCH + 2021

DOFINANSOWANIE DLA RODZICOW z programu MALUCH + 2021
wynosi 80 zł miesięcznie za każde dziecko uczęszczające do naszego klubu.

DOFINANSOWANIE
18 240 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
18 240 zł